GO UP

The Holy Land Map

New & Event

โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่

บทความพิเศษ: โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่, อัมพวา, สมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้างที่ The Holy Land เมืองหุ่นเหล็ก สมุทรสงคราม, วันที่ 13 กันยายน 2566 – โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ อัมพวา สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่สถานที่พิเศษ “The Holy Land” ศักดิ์สิทธิ์ เมืองหุ่นเหล็ก โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้างซึ่ง旨ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจและนำความรู้เหล่านี้กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองต่อไป โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ได้ร่วมเดินทางมายัง “The Holy Land” ที่ตั้งอยู่ในเมืองหุ่นเหล็กเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร ที่นี่นักเรียนได้ศึกษาเรื่องราวและเทคโนโลยีที่น่าทึ่งของหุ่นยนต์และการผสมผสานของศิลปะกับเทคโนโลยีในโลกที่อุสาหกรรม 4.0 กำลังครอบคลุมทุกด้านของชีวิตประจำวัน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ ซึ่งช่วยในการดูแลและสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและที่น่าจดจำ ครูประจำโรงเรียน, กล่าวว่า “โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและน่าสนุกจะสร้างประสบการณ์การศึกษาที่ดีและสร้างพลังในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โครงการนี้เป็นเพียงเรื่องแรกของเราในการเชื่อมโยงกับ

Read More »

เด็กๆ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นใน “The Holy Land” ศักดิ์สิทธิ์ เมืองหุ่นเหล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ เด็กๆ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นใน “The Holy Land” ศักดิ์สิทธิ์ เมืองหุ่นเหล็ก วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา, เด็กๆ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) ได้มีโอกาสเตรียมพบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร ในโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้างที่สถานที่พิเศษ “The Holy Land” ของศักดิ์สิทธิ์ เมืองหุ่นเหล็ก ภาคส่วนเอกชนที่มีชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนนี้ โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แบบไม่ธรรมดา จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ครูประจำโรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ),

Read More »

SUSTAINBILITY EXPO AIT น้องใหม่สายเขียว จาก Holyland

**ประชาสัมพันธ์: “ศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย, ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย, และ ศักดิ์สิทธิ์เมืองหุ่นเหล็ก – เครือข่ายเพื่อ Green ชุมชนยั่งยืน”** **นำทางสู่อนาคตเขียวขจีแห่งการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน** *วันที่ 24 มิถุนายน 2566* – ในโลกที่พัฒนาเร็วขึ้นทุกวัน กลุ่มศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย, ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย, และ ศักดิ์สิทธิ์เมืองหุ่นเหล็ก เป็นเครือข่ายคนที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริมและนำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนา Green ชุมชนยั่งยืน ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา *เวลาผ่านไป 10 ปี* – ผลลัพธ์จากพลังของกลุ่มศักดิ์สิทธิ์นี้ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน การสร้าง Green ชุมชนที่เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งสร้างสรรค์ทางการเงินและอาชีพสำหรับประชาชนในพื้นที่ ความเชื่อและความมุ่งมั่นของกลุ่มศักดิ์สิทธิ์ได้รับการยอมรับจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นและความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Read More »

ควายเผือกเหล็ก น้องชมพู ร่วมกิจกรรม คืนนี้สุขใจ เพราะมีแต่ให้

ข่าวประชาสัมพันธ์: กิจกรรม “คืนนี้สุขใจ เพราะมีแต่ให้” เสร็จสิ้นสำเร็จอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ระยะหนึ่งในเส้นทางสู่การพัฒนาชาติภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ที่กำลังเติบโตเรื่อยๆ โดยความมุ่งหวังของเจ้าของงานจะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สมาคมนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก (นสช. EEC) ได้จัดกิจกรรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC ซึ่งเป็นโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการนำเสนอและดำเนินงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเขต EEC ที่กำลังเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง งานสร้างชาติภาคตะวันออกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารระดับสูงแห่งประเทศกับพื้นที่พัฒนา EEC โดยเน้นให้ผู้บริหารรู้และเข้าใจถึงภาพรวมของ EEC และสามารถนำความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจในการพัฒนากิจการในพื้นที่ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด่นในงานนี้คือกิจกรรมส่วนที่แสดงความคิดสร้างสรรค์และเร้าใจของเอาควายเผือกเหล็ก น้องชมพู ซึ่งเป็นงานอุตสาหกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยศักดิ์สิทธิ์ เมืองหุ่นเหล็ก (The

Read More »

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสงคราม ร่วมเพลงสรรเสริญพระบารมี

ทัศนศึกษาเรียนรู้คู่ความสนุก กิจกรรมดีๆ แหล่งเรียนรู้เมืองหุ่นเหล็ก Holyland Thailand คุณศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย ผู้บริหารใหญ่ของศักดิ์อัลลอย ได้มีโอกาสบรรยายพิเศษให้กับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสงคราม คุณศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย กล่าวถึง ความสำคัญของการเรียนรู้ และแหล่งสร้างจิตนาการที่ต้องการทักษะที่หลากหลาย รวมถึงคุณค่าที่สร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยที่น่าภาคภูมิใจอย่างไม่น้อย แวะเที่ยวแวะชมได้ทุกวัน เปิดทุกวัน 9:00-18:00 น. แลนด์มาร์คแห่งใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ค่าบัตรผ่านประตุู 1.ผู้ใหญ่ ค่าบัตร 50 บาท/คน 2.เด็กความสูง เกิน 135 ซม. ค่าบัตร 50 บาท/คน 2.เด็กอายุเกินกว่า 3 ปี และความสูงไม่เกิน 135 ซม.

Read More »

Holyland AI ที่กำลังมา เปลี่ยนภาพเป็นการ์ตูนอนิเมะ 

 แอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีวาดภาพการ์ตูนด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) โดยไม่ต้องใช้คนวาดจริง ด้วยระบบ AI Art สามารถเปลี่ยนรูปภาพของเราให้กลายเป็นแอนิเมชันสุดสวยได้ในพริบตา ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกใช้หลายแอปพลิเคชัน และบางแอปพลิเคชันสามารถเลือกธีมที่ชอบได้ด้วยhttps://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2717984

Read More »